Velilerin iznini almadan öğrencileri mevlide götürdüler

BERKAY SAĞOL

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından okullara gönderilen yazı ile ilköğretim ve ortaöğretim okullarında Mevlid-i Nebi etkinliklerinin düzenlenmesi talimatı verildi. Talimat kapsamında Muğla’nın Menteşe ilçesindeki bazı okullarda öğrencileri, velilerin izinleri olmadan ders saatleri içerisinde dersten alarak söz konusu Mevlid-i Nebi etkinliklerine götürüldükleri öğrenildi.

Eğitim Sen Muğla Şube Başkanı Birdal Savran, konuya tepki göstererek, okullarda okutulacak dersleri gösteren haftalık ders çizelgelerinde yer almayan bir dersin ya da etkinliğin ders saatleri içinde yapılmasının yasal dayanağı olmadığını söyledi.

Savran, “Okulların herhangi bir dini etkinliğin mekanı haline getirilmesi, Bakanlık birimlerinin okullara talimat göndererek öğretmen ve öğrencilerin söz konusu etkinliklere katılımını zorunlu tutması kabul edilemez. Çünkü okullar, farklı inanç gruplarının her birinin eşit değerde görülmesi gereken kurumlardır. Bu nedenle hiçbir çocuğun inancı ya da kimliği nedeniyle ayrımcılığa maruz kalmaması garanti altına alınmalıdır” dedi.

Savran şunları söyledi:

“Anayasa ve 1739 MEB Temel Kanunda belirtilen kamusal hizmet olan eğitim-öğretim faaliyetlerinin içeriğinin oluşturulması, uygulanmasının gözetim ve denetiminin devletin hizmet alanlı içerisinde olduğu, genel idari esaslara göre memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesi gerektiği ve devredilemeyeceği açıktır. Aksi halde eğitim-öğretim hizmetleri dini vakıf cemaatlerin vesayetine terk edilmesinin ciddi tehlikeli sonuçları olacaktır. MEB temel amacına uygun olarak öğrencilerimizi evrensel normlara ve insan haklarına göre yetiştirmek zorundadır. Öğrencilerimiz demokratik, laik, ve bilimsel bir eğitim almalıdırlar.”