Vakıf üniversiteleri de araştırma üniversiteleri programına dahil edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, YÖK tarafından Ankara’da düzenlenen, “Araştırma Üniversiteleri Toplantısı”nın açılışında yaptığı konuşmada, son 5 yılda üniversitelerde yürütülen 10 binin üzerinde projeye yaklaşık 3 milyar lira destek verdiklerini belirtti. 

“Bu desteklerin yüzde 47’si araştırma ve aday araştırma üniversitelerimize sağlandı” diyen Varank, bakanlık olarak TÜBİTAK’la birlikte strateji belirleme ve destek sağlama başta olmak üzere birçok özel politika tasarlayıp uyguladıklarını ifade etti.

Bu yıl hazırlanan Üniversite Yetkinlik Analiz Raporunun bu amaca hizmet ettiğini bildiren Varank, “162 üniversitenin 131 alandaki yetkinliğinin değerlendirildiği raporda, kapsamlı bir yetkinlik haritası oluşturduk. Böylece üniversitelerin odaklanabileceği alanlar konusunda yol gösteriyor, birbirleriyle ve sanayiyle geliştirebilecekleri iş birliklerine ortam sağlıyoruz” dedi.

Varank, üniversitelere sağladıkları imkanlardan birinin platform ve ağ destekleri olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Fotovoltaik teknolojilerden 3 boyutlu yazıcılara, aşı geliştirilmesinden kanser terapilerine kadar kritik alanlarda desteklediğimiz bu platformların koordinasyonunu araştırma üniversitelerimiz yapıyor. 66 milyon liraya kadar fon ayırdığımız platformlarda esnek bir proje ve bütçe yönetimi oluşturduk. Mevcut proje ortakları değişebiliyor, başlangıçta yer almayan yeni ortaklar, yeni projelerle sürece dahil olabiliyor. Böylece araştırmacılarımız sonuca odaklasın, bürokrasinin koridorlarında enerjilerini tüketmesin istiyoruz. Önümüzdeki dönemde de en büyük paydaşımız olan, bilginin merkezi üniversitelerimizin gelişimi için yoğun çaba göstereceğiz. Yüksek öğretim sistemimizi bölgemizin ve dünyanın çekim merkezlerinden biri haline getirmek için çalışacağız.”

YÖK Başkanı Özvar

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da konuşmasında, Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı’nda 20 devlet üniversitesi ile 3 vakıf üniversitesinin yer alacağını bildirdi. 

Bu yıl YÖK tarafından Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı’nda bazı yenilikler yapıldığını vurgulayan Özvar, “Daha önce araştırma üniversiteleri kategorisinde değerlendirilmeyen vakıf üniversiteleri bu yeni dönemde gösterdikleri performanslar ile aynı devlet üniversiteleri gibi yakından takip edilecek. Başvuruda bulunan ve yapılan değerlendirmeye göre 3 vakıf üniversitemiz araştırma üniversitesi etiketi almaya hak kazanmıştır” dedi. Özvar, Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesini, “Araştırma Üniversiteleri ve Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler” olmak üzere iki koldan yürüttüklerini söyledi. 

Yükseköğretim kurumlarının daha şeffaf, hesap verebilir ve her düzeyde daha fazla sorumluluk almaları gerektiğini belirten Özvar, program kapsamında yer alan üniversitelerin performanslarının YÖK bünyesinde oluşturulan İzleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde yıllık olarak takip edildiğini söyledi. Bu yıl YÖK tarafından Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programında önemli değişiklikler yapıldığını kaydeden Özvar, şu bilgileri verdi:

“Bundan sonra Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programında 20 devlet üniversitesi ile 3 vakıf üniversitesi yer alacaktır. ‘Aday Araştırma Üniversitesi’ statüsü kaldırılarak, program kapsamında yer alan tüm üniversiteler ‘Araştırma Üniversitesi’ olarak adlandırılacaktır. Araştırma üniversiteleri performans​larına göre ‘A1, A2 ve A3’ olmak üzere 3 performans grubuna ayrılacaktır. Araştırma üniversitelerinin performansları düzenli olarak YÖK bünyesinde kurulmuş olan İzleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından takip edilecektir.  Araştırma üniversitelerine sağlanması planlanan tüm destekler yer aldıkları performans grubuna göre farklılaştırılacaktır.”​

Özvar, konuşmasının ardından “Araştırma Üniversitesi” etiketi almaya hak kazanan 20 devlet ve 3 vakıf üniversitesini açıkladı. Buna göre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi A1 kategorisinde, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa A2 kategorisinde, Marmara Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi A3 kategorisinde araştırma üniversitesi ilan edildi. Vakıf araştırma üniversiteleri ise İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi Koç Üniversitesi olarak belirlendi.

Açılış konuşmalarının ardından Araştırma Üniversitelerinin rektörlerine program beratları YÖK Başkanı Özvar ve Bakan Varank tarafından verildi.

Toplantının öğleden sonraki bölümünde YÖK Başkanı Özvar’ın başkanlığında programdaki üniversite rektörleriyle birlikte program kapsamında genel değerlendirmelerin yapıldığı toplantı gerçekleştirildi.

AjansBizim