TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi’nden önemli açıklama

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi‘nin yaptığı açıklama

Keçiören ilçesinde 18.11.2021 tarihinde, Kızlarpınarı Caddesi üzerinde, 3 katlı bir binada tüp patlaması neticesinde 2 kişi hayatını kaybetmiş ve 4 kişi de yaralanmıştır. Hayatını kaybedenlerin ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz.

Bölgeye gelen Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi yöneticileri kendi yetki ve sorumlulukları içerisinde olan alanda denetim faaliyetlerinin neden yapılmadığını açıklamak, ilgili kurumların ihmallerini sorgulamak yerine, yaşanan bu üzücü kazayı “imar planlarının iptal edilmesini” gerekçe göstererek açıklamaya, sorumluluk ve ihmallerinden kurtulmaya çalıştılar. Hatta Keçiören Belediyesi Başkanı “Kentsel dönüşümümüze karşı çıkanlar, veto edenler, mahkemeye götürenler…” diyerek twitter hesabından paylaşımlarda bulunmuştur. Can ve mal kayıplarının olduğu bir kazayı bile, rant projelerinin sürmesi için fırsat olarak değerlendirmiş ve meslek örgütlerinin kamu yararı adına yürüttüğü hukuki süreçleri, yaşanan felaketin sebebi olarak göstermekten çekinmemiştir.

Keçiören İlçesinde bu alanlara yönelik bir kentsel dönüşüm alanı ilanı yoktur, halk kandırılmaktadır.

Kızlarpınarı bölgesine yönelik imar planları, Keçiören Belediye Meclisi`nin 01.02.2021 tarih ve 94 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 26.05.2021 tarih ve 994 sayılı kararı ile onaylanan “Keçiören İlçesi Kızlarpınarı Caddesi ve Çevresi İlave ve Revizyon İmar Planı“dır. Mayıs ayında onaylanan ve Ağustos ayında askıdan inen, mevzuata, üst ölçekli planlara aykırılıklar içeren imar planlarının iptaline yönelik Şehir Plancıları Odası olarak Eylül ayında davamız açılmıştır.

Söz konusu imar planına yönelik mahkemeden herhangi bir karar çıkmamıştır.

Uzun süredir bu halde olan Keçiören İlçesindeki yapılar hakkında bugüne kadar hiçbir işlem yapılmamışken; Şehir Plancıları Odası tarafından Eylül ayında dava açıldıktan sonra alandaki yapılar iki ay içerisinde mi eskimiştir? Rant projeleriniz dışında, toplumun güvenli binalarda yaşamaları için hangi çalışmaları yaptınız?

Söz konusu planların bilimsel ve hukuksal gerekçeleri yoktur.

Hiçbir teknik ve sosyal altyapı iyileştirme kararı olmayan, bölgenin mevcut sıkıntılarının üzerine bir de 4 katlı konut alanlarına jeolojik etütler olmaksızın 16 kat imar hakkı vererek yapı ve nüfus yoğunluğunu artıran söz konusu planlar kamu yararına aykırıdır. Keçiören Belediyesi`nin bu planları, yapı stoğunu yenilemek için değil, bunu bahane ederek müteahhitlere yeni rant alanları yaratmak için 25 mahallede, yaklaşık 500,000 kişinin mağdur edilmesine neden olacak bir karardan ibarettir. Ayrıca bu plan kapsamında müteahhitlerin ilk planlardan itibaren devreye girdiği ve Keçiören`de bir emlak spekülasyonu başlatıldığı bilinmektedir.

Hukuksuzlukta Israr Eden Keçiören Belediyesi ve Buna Sessiz Kalan Büyükşehir Belediyesidir.

Keçiören Belediyesi`nin “kentsel dönüşüm” adı altında pazarlamaya çalıştığı söz konusu plan notu değişiklikleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı`nca incelenerek mevzuata, üst ölçekli plana, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına aykırılığı nedeniyle iade edilmiştir. Keçiören Belediyesi bu uyarılara göre planları yeniden hazırlaması gerekirken, önerge ile doğrudan meclise taşımış ve onaylatmıştır. Bu gibi planlar, farklı büyüklüklerdeki alanlar için Keçiören Belediyesi`nce sürekli hazırlanmaktadır. Hatta bu planlardan biri, Mansur Yavaş tarafından veto edilmiş ancak plan tekrar önergeyle gündeme alınarak onaylatılmıştır. Bu konuda Ankara Büyükşehir Belediyesi ve yöneticileri ne İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı`nın teknik görüşünden kaçırılan imar planları hakkında ne de yetki ve sorumluluklarını gasp eden bu yöntem hakkında maalesef hiçbir açıklama veya işlem yapmamış, adeta üç maymunu oynamıştır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Atatürk Orman Çiftliği ve ODTÜ Ormanı başta olmak üzere yaptığı plansız yollarda ve Kurtuluş Parkı protokolü gibi konularda gösterdiği hızlı refleksi ve açıklamaları, aynı şekilde kendilerinin yetki ve sorumluluklarını gasp eden Keçiören Belediyesi hakkında da yapmalıdır!

Bölgeye giden yöneticilerin yetki ve sorumluluklarının ihmallerinin neticesini, kentsel dönüşüm adı altında çıkarılan rant planlarına karşı açtığımız dava ile açıklamaya çalışmaları, yöneticilerin sorumluları bulmak yerine hala halkı kandırmaya çalıştıklarını göstermektedir. Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını savunmaya devam edeceğimizi hatırlatarak, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi`nin bölgeyi daha da yaşanmaz hale getirecek olan söz konusu planlardan vazgeçmesi gerektiğini yineliyoruz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi