Kartaldağı’ndaki çevre direnişi, sonuç verdi

İzmir Tire Kartaldağı’nda işletilmek istenen mermer ocağının ÇED süreci, Zeytinlik Yasası gerekçe gösterilerek sonlandırıldı.  

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirme, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü  tarafından ilgili kurumlara gönderilen yazıda, ÇED sürecinin sonlandırıldığı bildirildi. 

Yazıda;  ”Mermer Ocağı Projesi” alanı içinde çok sayıda zeytinlik bulunduğu belirtilerek, bunun ÇED Yönetmeliği’nin  ”zeytinlik sahaları içinde bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin gelişimine engel olacak kimyasal atık bırakılamayacağı ve duman çıkaran tesis yapılamayacağı ve işletilemeyeceği”, ”zeytincilik sahalarının daraltılamayacağı” hükümleri doğrultusunda projenin uygun görülmediği kaydedildi. 

ÇED Yönetmeliği’nin ”yönetmelik hükümlerine göre karar tesis edilmeden önce projenin gerçekleştirilmesinin mevzuat bakımından uygun olmadığının tespiti halinde aşamasına bakılmaksızın süreç sonlandırılır” hükmü uyarınca, projeye ait ÇED sürecinin sonlandırıldığı ifade edildi. 

Projeye karşı geçen ay bölgede yaşayanların ve çevre örgütlerinin katılımıyla  protesto gösterileri düzenlenmişti. Karar, bölge halkı ve çevreciler tarafından sevinçle karşılandı. 

AjasnBizim