TEGV, eğitimden uzak kalan çocuklar için kolları sıvadı

 Şanlıurfa’nın Harran ve Eyyubiye ilçelerinde yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına eğitim desteği sağlamayı amaçlayan proje olumlu sonuçlar veriyor. 

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı  (TEGV),  mevsimlik tarım işçisi ailelerin eğitimden uzak kalan çocukları için kolları sıvadı.

TEGV’in Hollanda Kraliyeti Büyükelçiliği Matra Fonu’ndan aldığı destekle 2019 yılında başlattığı, Şanlıurfa’nın Harran ve Eyyubiye ilçelerinde yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına eğitim desteği sağlamayı amaçlayan projeye  pandemi nedeniyle ara verilmişti. 

Pandemi nedeniyle okulların kapanmasından dolayı  çocuklar okullara devam edemedi ve evlerinde tablet bulunmadığı için öğretmenleriyle uzaktan eğitim araçlarıyla buluşamadı. Hane halkı nüfus ortalamasının 6.8 olduğu bölgede, her evde ortalama beş çocuk bulunduğundan, öğrenciler EBA TV üzerinden derslerini takip edemedi. Bu bölgede yaşayan çocukların büyük bir bölümünün anne ve babalarının da eğitim almadığı için evde yetişkin tarafından desteklenme şansları da bulunmuyor. 

TEGV de göç nedeniyle yer değiştiren ve okula devam edemeyen çocukların öğrenmeye, gelişmeye devam etmesi ve okula dönüşte daha az uyum problemi yaşamalarını hedefleyerek özel bir proje geliştirdi.

Çocuklar için eğitim destek kitleri hazırlandı

TEGV, eğitimden uzak kalmalarının önüne geçmek için çocukların anne, baba, öğretmen ya da diğer yetişkinlerden destek alamayacağı şartlarda akademik ve kişisel gelişimlerinin devam edebileceği eğitime destek kitleri hazırladı. Bu proje sayesinde Şanlıurfa’nın Harran ve Eyyubiye ilçelerinde yaşayan 80 mevsimlik tarım işçisi çocuğa bu eğitim destek kitleri ulaştırıldı. 

Çocuklara internet bağlantısı olmadan kullanabilecekleri, Türkçe ve Matematik öğrenebilecekleri, zeka ve temel yaşam becerileri gelişimi sağlayabilecekleri farklı çevrim dışı eğitim uygulamaları yüklenmiş tablet bilgisayarlar verildi. Çocukların gruplar halinde oynayabilecekleri, oynarken de Türkçe, matematik ve genel kültür bilgilerini arttırabilecekleri kutu oyunlar,  okuma-yazma becerilerini geliştirebilecekleri kitap setleri verildi. Çocukların gelişimi yüz yüze mülakat, ön test ve son testlerle ölçüldü. 

Projenin çıktılarının hedeflenen kazanımların çok daha ötesine geçmesi, bu çalışma modelinin daha kapsamlı olarak araştırılması konusunda umut ışığı yaktı. Ayrıca, proje kapsamında mevsimlik tarım göçünden evlerine ve okullara dönen çocukların okula uyumunu hızlandırmak için temel okuma, sayı ve yaşam becerilerine odaklanan program da geliştirildi, uygulandı ve uygulanmaya devam edecek.

‘Dört Mevsim Eğitim’ projesi

Hasat döneminde aileleriyle birlikte yaşadıkları şehirden başka kente  şehre göçen ve yılın altı ayını farklı yerlerdeki kamplarda geçiren mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, bu dönemde hem okuldan hem de anne babalarının ilgisinden uzak kalıyor. Bu süreçte okuldan, akademik bilgiden uzak kaldıkları gibi; büyük kısmı çocuk denecek yaşta da tarım işçisi olarak çalışmaya başlıyor. 

TEGV ”Dört Mevsim Eğitim Projesi” kapsamında mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan ailelerin çocuklarına sosyal duygusal öğrenme, görsel okuma, dinleme, anlama, konuşma, sanat ve spor gibi okul yaşantılarına destek olacak temel becerileri kazandırmayı amaçlıyor. 

TEGV bu yıl Sakarya’da Ferrero Değerli Tarım programının, Ordu’da ise Sabırlar Fındık / Trabzon’un destekleriyle mevsimlik göçle bu bölgelere gelen, ailesi fındık hasadında çalışan 7-11 yaş arasındaki  toplam 133 çocuğun temel yaşam becerileri edinebilecekleri ‘’Dört Mevsim Eğitim’’ projelerini uygulamaya başladı. 

Proje kapsamında hasat döneminde kamp alanları yakınlarında bulunan okullara ”TEGV Ateşböceği” mobil etkinlik birimi gönderildi. Ateşböceği öğrenim birimlerinin hem iç hem de dış alanlarında etkinliklere katılan çocuklar; aktif öğrenme, oyun ve deneyim prensibiyle hazırlanan içerik, malzeme ve etkinliklerle öğrenmeye karşı olumlu tutum ediniyor; duyguları tanıma ve yönetme, ilişki kurma ve yönetme, sorumlu karar alma gibi sosyal ve duygusal beceriler geliştiriyor.

AjansBizim