Diploma başvurusunda yapılan itiraz da reddedildi

HKP, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diploma seçim süreçlerinde ilgili kurumlara gönderdiği belgeler arasında yer alan diploma bilgilerinin açıklanması istemiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’ye başvurmuştu. İBB, bu talebin Bilgi Edinme Kanunu kapsamı dışında olduğu gerekçesiyle talebi reddetmişti. Bu karara yapılan itiraz da kabul edilmedi. 

Bunun üzerine, HKP avukatları, 10 Haziran’da Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na (BEDK) başvurdu. Kurul, HKP’nin başvurusunu “istenilen bilgilerin özel hayatın gizliliği” kapsamında olduğu gerekçesiyle reddetti.

HKP avukatları, 10 Ekim’de, BEDK kararına itiraz ederek yürütmenin durdurulması ve kararın iptali istemeyle İdare Mahkemesine başvurdular. 

Ankara 9. İdare Mahkemesi, itirazı ehliyet yönünden reddetti. Mahkeme kararında, ”Dava konusu işlemle davacı siyasi parti arasında güncel, kişisel ve meşru bir menfaat ilişkisinin olmadığının anlaşıldığı, dava konusu olayda olduğu gibi menfaat ihlalinin bu kadar geniş yorumlanmasına hukuken olanak bulunmadığı” belirtildi. 

Parti avukatlarından, HKP MYK üyesi Pınar Akbina, Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin verdiği karara karşı istinaf mahkemesine başvuracaklarını söyledi. 

AjansBizim